Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Polska wieś to przyszłość

230417 MRiRW Polska wies to przyszłość plakat A3 print

Trenuj jak żołnierz

plakat wo

IV REKONSTRUKCJA BITWY POD ZABORECZNEM

plakat-ostateczny-zaboreczno-rekonstrukcja-plakat4-1681907741

Ogłoszenie o naborze do projektu Polityka Senioralna (EFS+)

FE RP

 

Polityka-Senioralna

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie oraz Wójt Gminy Krynice zapraszają mieszkańców Gminy Krynice  do udziału w projekcie  Polityka Senioralna (EFS+) realizowanym w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027.


Planowany okres realizacji projektu: od 01.07.2023 r. do 31.12.2025 r.


W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania:

1. Realizacja usług opiekuńczych świadczonych dla osób w wieku  65+ osoby potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
2. Świadczenie szeroko rozumianych usług społecznych dla osób  potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania, w tym:
- usługi asystenckie mobilne,
- usługi m.in. rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, pielęgniarskie, pielęgnacyjne, psychologiczne, podologiczne, kosmetologiczne i fryzjerskie,
- usługi teleopieki  (m.in. opaski życia , odblaski , miniapteczka),
- usługi transportowe
- indywidualne poradnictwo specjalistyczne,
- zapewnienie usługi pomocy sąsiedzkiej i usług wolontariatu opiekuńczego ,
- możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego ,
- udzielanie porad specjalistycznych  w tym m.in. prawnych, psychologicznych, geriatrycznych.
3. Wsparcie opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym opieka wytchnieniowa.


Grupę docelową stanowią:

Seniorzy, tj. osoby w wieku 65 lat i więcej, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz  faktyczni opiekunowie tych osób.


Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w dniach  24 - 28 kwietnia 2023 r. przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach , którzy odwiedzą seniorów w miejscu zamieszkania. Istnieje także możliwość samodzielnego zgłoszenia się do projektu i uzyskania dodatkowych informacji  w siedzibie GOPS lub Urzędu Gminy Krynice w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30 oraz telefonicznie pod nr tel. 84 6630247, 84 6630225.


Udział w projekcie jest bezpłatny – seniorze nic nie tracisz a możesz tylko zyskać !


Wójt Gminy Krynice
Jacek Wiśniewski

Kierownik GOPS Krynice
Jerzy Łaszkiewicz

Trzeci przetarg na inwestycje z "Polskiego Ładu" rozstrzygnięty

polski-lad-krynice-ostatnie-umowy-aGmina Krynice rozstrzygnęła trzeci i ostatni przetarg na zadania, na które ma przyznane pieniądze z drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". Budowa lub przebudowa 10 budynków użyteczności publicznej, które pełnią funkcje kulturalne, będzie droższa niż pierwotnie planowano, ale wszystkie prace zostaną wykonane.

- Wartość kosztorysowa planowanych robót była szacowana na 2 miliony 700 tysięcy złotych, ale dwie firmy, które przystąpiły do przetargu na wykonanie robót, zaproponowały wyższe ceny. By nie rezygnować z dotacji radni zgodzili się zwiększyć środki na ten cel, dzięki czemu mogliśmy zakończyć postępowanie i podpisać umowę - mówi wójt gminy Krynice Jacek Wiśniewski.

Ostatecznie prace będą kosztować prawie 2 miliony 800 tysięcy złotych, z czego około 90 procent będzie stanowić dofinansowanie z "Polskiego Ładu".

Pieniądze te zostaną wykorzystane na wykonanie robót w budynkach, które znajdują się w dziewięciu miejscowościach. Pięć obiektów, w Antoniówce, Dąbrowie, Hucie Dzierążyńskiej, Polanówce i Polanach, zostanie gruntownie zmodernizowanych. Kolejne cztery, w Zadnodze, Dzierążni, Majdanie Krynickim i Zaborecznie, gmina chce rozbudować, a budynek gospodarczy w Zaborecznie dostosować do potrzeb izby pamięci historycznej bitwy.

OSP w Zadnodze i świetlica w Majdanie Krynickim są gotowe w stanie surowym zamkniętym. Do świetlicy w Dzierążni zostanie dobudowany garaż i kuchnia z zapleczem, a dawny sklep w Zaborecznie, w którym mieści się świetlica, zostanie powiększony.

Wszystkie prace mają być wykonane w ciągu 10 miesięcy.

Dzięki środkom z drugiej edycji rządowego programu Gmina Krynice zrealizuje jeszcze dwa inne projekty. Pod koniec marca samorząd podpisał umowę na budowę i remonty 16 odcinków dróg o łącznej długości ponad 4,5 kilometra, a w tym tygodniu rozstrzygnął również przetarg na poprawę efektywności energetycznej urzędu i ośrodka zdrowia.

Urząd i ośrodek zdrowia przed modernizacją

polski-lad-krynice-ostatnie-umowy-bBudynki Urzędu Gminy Krynice i miejscowego ośrodka zdrowia będą wyglądać lepiej niż teraz, a koszty ich utrzymania zmniejszą się. Krynicki samorząd podpisał w czwartek 20 kwietnia umowę z firmą, która wykona prace poprawiające efektywność energetyczną obydwu obiektów, a większość pieniędzy na ten cel będzie pochodzić z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład".

- Obydwie oferty, które otrzymaliśmy w przetargu na wykonanie robót, nie przekraczały kwoty planowanej na to zadanie. Ostatecznie wybraliśmy propozycję o wartości ponad 2 milionów 710 tysięcy złotych, ale z własnego budżetu pokryjemy tylko około 10 procent kosztów. Resztę będzie stanowić dotacja z "Polskiego Ładu" - cieszy się wójt gminy Krynice Jacek Wiśniewski.

W ramach inwestycji samorząd zaplanował m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentów, wymianę okien i drzwi, wykonanie nowej elewacji, montaż kotłów gazowych oraz modernizację centralnego ogrzewania i schodów wejściowych. Ponadto w ośrodku zdrowia trzeba wyremontować balkony, a w budynku urzędu gmina chce wymienić oświetlenie i przebudować dach, a także zamontować klimatyzację.

Wszystkie prace powinny zostać wykonane w ciągu 10 miesięcy.

Poprawa efektywności energetycznej urzędu i ośrodka zdrowia to jedno z trzech zadań, współfinansowanych z rządowego programu. Przetargi na budowę i przebudowę budynków pełniących funkcje kulturalne oraz budowę i remonty 16 odcinków dróg o łącznej długości ponad 4,5 kilometra, również są już rozstrzygnięte.

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

raportza2022

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Joomla template by ByJoomla.com