Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Krynice
z dnia 22.02.2024 r.
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Terytorialnej
Partnerstwa Roztocze Środkowe


Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 poz. 1259 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz w zw. z Uchwałą Nr XXII/145/2017 Rady Gminy Krynice z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krynice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 6 marca 2017 r., poz. 907) zawiadamiam, że w dniach od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Strategii Terytorialnej  Partnerstwa Roztocze Środkowe.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu poznania opinii na temat projektu Strategii Terytorialnej  Partnerstwa Roztocze Środkowe oraz umożliwienia zgłaszania uwag i zastrzeżeń do projektu.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 29.02.2024 r. do 15.03.2024r.

Pełna treść ogłoszenia

Transmisja XLIV sesji Rady Gminy Krynice - 20.02.2024 r. godz. 10:00

streamTransmisja XLIV sesji Rady Gminy Krynice - 20 lutego 2024 r. godz. 10:00

W celu obejrzenia transmisji live zapraszamy do serwisu

https://krynice.sesja.pl/

 

Będzie dotacja na rekonstrukcję bitwy i mural

600x0 rekonstrukcja-bitwy-pod-zaborecznem2022-1 Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach otrzyma dotacje na organizację tegorocznej rekonstrukcji Bitwy pod Zaborecznem i dokończenie muralu na budynku miejscowej Izby Pamięci. Z programu "Niepodległa" na realizację projektu pod nazwą "W obronie wysiedlanych" krynicka placówka będzie mieć do wykorzystania ponad 66 tysięcy złotych.

- Dzięki dotacji będziemy mogli przygotować historyczną inscenizację z pełnym rozmachem, tak jak sobie założyliśmy, a mural rozszerzyć na kolejne ściany - cieszy się dyrektor GOK w Krynicach Joanna Jamroż.
Potyczka między hitlerowcami, a partyzantami z Batalionów Chłopskich pod Zaborecznem z lutego 1943 roku była jedną z najważniejszych bitew Powstania Zamojskiego, a jej celem była ochrona miejscowej ludności przed wysiedleniem. W jej wyniku Niemcy wstrzymali wysiedlenia na kilka miesięcy, a sama bitwa jest uznawana za początek Powstania Zamojskiego.

Czytaj więcej: Będzie dotacja na rekonstrukcję bitwy i mural

Raport z konsultacji społecznych

konsultacje spoleczne mainRaport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Krynice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krynice

W załączniku przedstawiamy Państwu "Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Krynice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krynice”.
Przedmiotem konsultacji społecznych był  projekt uchwały Rady Gminy Krynice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje społeczne zostały ogłoszone na podstawie art.6 w związku z art.5 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015r.o rewitalizacji (Dz. U. z 2027 r. poz. 485).

Czytaj więcej: Raport z konsultacji społecznych

81 Rocznica Bitwy Pod Zaborecznem

zaboreczno2024-plakat

Dodatek osłonowy w 2024 r.

dodatek-oslonowy-2024-1024x432Dodatek osłonowy – co to jest
Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

WAŻNE
W 2024 roku dodatek osłonowy przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Komu przysługuje dodatek osłonowy

Czytaj więcej: Dodatek osłonowy w 2024 r.

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

raportza2022

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Joomla template by ByJoomla.com