Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

NABÓR PROPOZYCJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

gmrOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRYNICE O NABORZE PROPOZYCJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KRYNICE NA LATA 2023 – 2030


W terminie od 28.03.2024 r. do 19.04.2024 r. zostanie przeprowadzony nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zostaną ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Krynice na lata 2023-2030.


Rusza kolejny etap prac nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krynice na lata 2023 – 2030. Dokument ten stanowi ważny element w działaniach zmierzających do pozyskiwania funduszy na działania związane z rewitalizacją naszej gminy.


Gminny Program Rewitalizacji Gminy Krynice na lata 2023 – 2030 sporządzany jest dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą Nr  XLIV/370/2024 Rady Gminy Krynice z dnia 20 lutego 2024 r.  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Krynice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2024 r., poz.1543).

Czytaj więcej: NABÓR PROPOZYCJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

OBWIESZCZENIE

1460x616OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRYNICE

o podjęciu uchwały przez Radę Gminy Krynice o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krynice na lata 2023 – 2030

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2024 r. poz. 278)Wójt Gminy Krynice informuje o podjęciu w dniu 20 lutego 2024 r. przez Radę Gminy Krynice Uchwały Nr XLIV/371/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krynice na lata 2023-2030. Pełna treść uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krynice na lata 2023-2030 dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krynice: https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=264&action=details&document_id=2000278

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Krynice na lata 2023-2030 będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony Uchwałą Nr XLIV/370/2024 Rady Gminy Krynice z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Krynice(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2024 r. poz. 1543).Pełna treść uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Krynice dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krynice:

https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=264&action=details&document_id=2000275

Przyjęta uchwała stanowi podstawę do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krynice na lata 2023-2030, dzięki któremu można będzie podjąć kompleksowe działania rewitalizacyjne na najbardziej zdegradowanych obszarach gminy
tj. na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Procedura opracowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krynice na lata 2023-2030 jest wieloetapowa i wymaga kolejno następujących działań zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2024 r. poz. 278).

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krynice na lata 2023-2030 zostanie poddany konsultacjom społecznym, podczas których interesariusze rewitalizacji będą mogli zgłaszać swoje uwagi.

Wójt Gminy Krynice
/-/ Jacek Wiśniewski

 

Będzie nowy wodociąg i pompownia wody

rpis-krasnystaw-logoGmina Krynice ogłosiła przetarg na rozbudowę infrastruktury wodociągowej. Prace będą prowadzone w Antoniówce i Krynicach, a większość kosztów samorząd pokryje dotacją z ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład".

Pierwsze zadanie będzie polegać na budowie nowego zbiornika na wodę oraz sieci wodociągowej z przyłączami o łącznej długości prawie 6,5 kilometra w Antoniówce w stronę miejscowości Budy.

- Nowa sieć zastąpi starą, wykonaną jeszcze z materiałów zawierających azbest. Po zakończeniu tej inwestycji dostęp do gminnego wodociągu będą mieć wszyscy mieszkańcy Antoniówki. W Krynicach trzeba wybudować pompownię wody, żeby podnieść ciśnienie w sieci. Obecnie woda jest tutaj dostarczana systemem grawitacyjnym, a to nie wystarcza, by zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe na wymaganym poziomie - tłumaczy wójt gminy Krynice Jacek Wiśniewski.

Potencjalni wykonawcy mogą składać oferty do 4 kwietnia, a wszystkie prace mają być wykonane w ciągu siedmiu miesięcy od podpisania umowy.

Jeśli ceny zaproponowane przez uczestników przetargu nie przekroczą wartości kosztorysowej pieniądze z "Polskiego ładu" zostaną wykorzystane na pokrycie 95 procent kosztów. Resztę gmina musi wygospodarować z własnego budżetu.

Transmisja XLV sesji Rady Gminy Krynice - 19.03.2024 r. godz. 10:00

streamTransmisja XLV sesji Rady Gminy Krynice - 19 marca 2024 r. godz. 10:00

W celu obejrzenia transmisji live zapraszamy do serwisu

https://krynice.sesja.pl/

 

Kobieta to siła, piękno i harmonia

dzien-kobiet2024-krynice-2Chociaż przeboje Ewy Bem, Bogusława Meca, Zbigniewa Wodeckiego czy duetu Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora mają ugruntowaną pozycję w historii polskiej piosenki, to nie są zbyt często prezentowane na antenach radiowych czy ekranach telewizorów. Do czasów gdy były bardzo popularne wrócili uczestnicy obchodów Gminnego Dnia Kobiet w Krynicach, które odbyły się w niedzielę 10 marca.Na widowni w miejscowej świetlicy zasiadło około 80 głównie pań, dla których muzyczny prezent przygotowali młodzi pianiści, rozwijający swoje zdolności w Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach pod okiem instruktora Romana Śliwińskiego. Podczas niedzielnej uroczystości swoim talentem pochwalili się Kacper Hacia, Oskar Hawryluk i Szymon Bosiak.

Oprócz upominku od pianistów bohaterki obchodów odebrały życzenia od wójta gminy Krynice Jacka Wiśniewskiego, który razem z młodymi artystami i innymi przedstawicielami męskiej części publiczności, wręczyli wszystkim paniom małe hiacynty. - Chcielibyśmy, aby rozwijające się kwiaty przypominały o tym święcie, a także dodawały siły i dawały radość na cały rok, nie tylko w Dniu Kobiet - przekonywał wójt Jacek Wiśniewski.

Czytaj więcej: Kobieta to siła, piękno i harmonia

Ćwiczenie DRAGON 24

dragon24Ćwiczenie DRAGON 24 jest największym narodowym ćwiczeniem taktycznym z wojskami realizowanym od czasu wstąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego i zakończenia zimnej wojny przeprowadzonym z udziałem wojsk sojuszu i realizowanym pod kierownictwem polskiego dowódcy. Ćwiczenie na obecnym etapie potwierdza zdolności żołnierzy SZ RP oraz wojsk Sojuszu do współdziałania i obrony wszystkich jego państw w ramach obrony kolektywnej szczególnie tych, które usytuowane są na wschodniej flance Sojuszu.

Ćwiczenie DRAGON 24 poprzedza 25 rocznicę wstąpienia Polski do NATO a planowane i prowadzone przez ćwiczące wojska działania mają charakter defensywny, stanowiąc odpowiedź na potencjalne zagrożenia płynące z agresywnej polityki naszych wschodnich sąsiadów. Ćwiczenie to jest wyrazem gotowości Sił Zbrojnych RP do udzielenia wsparcia i pomocy innym państwom bałtyckim w ramach kolektywnej obrony Sojuszu w przypadku agresji na ich terytorium.

Czytaj więcej: Ćwiczenie DRAGON 24

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

Raport o stanie gminy Krynice za 2023 r. page-0001

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Joomla template by ByJoomla.com