Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Dodatek osłonowy w 2024 r.

dodatek-oslonowy-2024-1024x432Dodatek osłonowy – co to jest
Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

WAŻNE
W 2024 roku dodatek osłonowy przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Komu przysługuje dodatek osłonowy

Czytaj więcej: Dodatek osłonowy w 2024 r.

UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

pos-33323Wójt Gminy Krynice informuje, że w związku z oszczędnościami w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków od dnia 08.01.2024 od godz. 8.00 zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Krynice, którzy chcieliby, aby taka oczyszczalnia powstała przy ich budynku mieszkalnym (na działce położonej na terenie gminy Krynice do której posiadają tytuł prawny, tj. prawo własności, najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego.

W przypadku współwłasności należy przedstawić pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację przedmiotowej inwestycji.

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dostarczyć pełnomocnictwo notarialne do występowania w imieniu właściciela.

Ilość umów jakie jesteśmy w stanie podpisać jest ograniczona i wynosi 13 szt + 2 osoby na listę rezerwową .

O kolejności decyduje złożenie kompletnej dokumentacji obejmującej wniosek wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.  

Druk wniosku znajduje się jako załącznik do niniejszej informacji oraz w Urzędzie Gminy Krynice pok. Nr 2.


Założenia programu zakładają dofinansowanie budowy na poziomie 80% kosztów inwestycji jednak nie więcej niż 13.200,00 zł.

Przypominamy, że bezwzględnym warunkiem otrzymania dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków jest opłacanie od co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie opłat za odpady oraz uregulowanie wszelakich zobowiązań w stosunku do Gminy Krynice ( podatki, woda, odpady, czynsze etc. )

WNIOSEK O DOTACJĘ NA BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (format PDF)

ZGODA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI (format DOC)

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 23

aktualnosci iii 11ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 23
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych
na terenie województwa lubelskiego

pdf ikonaROZPORZĄDZENIE

Transmisja XLIII sesji Rady Gminy Krynice - 28.12.2023 r. godz. 9:00

streamTransmisja XLIII sesji Rady Gminy Krynice - 28 grudnia 2023 r. godz. 9:00

W celu obejrzenia transmisji live zapraszamy do serwisu

https://krynice.sesja.pl/

Życzenia Świąteczne

Publikacja1

Informacja

Informacjadzienwolny

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

Raport o stanie gminy Krynice za 2023 r. page-0001

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Joomla template by ByJoomla.com