Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Komunikat

Dowody-osobisteDziałając wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki (resort cyfryzacji) oraz uwzględniając konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 29 grudnia br. rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty, uprzejmie informuję o planowanym na dzień 28 grudnia br. na godz. 12.00 zablokowaniu możliwości przyjmowania wniosków o dowód w Rejestrze Dowodów Osobistych.
W związku z tym w dniu 28 grudnia br. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w Urzędzie Gminy Krynice będzie możliwe do godz.12.00.


Wójt Gminy Krynice
//Jacek Wiśniewski

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Krynice
z dnia 19.12.2023 r.


o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Krynice
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

 

konsultacjespolNa podstawie art. 5a ust.1, art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i 2, w związku z art. 8 ust. 1 oraz art. 5 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. 2021 poz. 485 z późn. zm.) oraz w zw. z Uchwałą Nr XXII/145/2017 Rady Gminy Krynice z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krynice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 6 marca 2017 r., poz. 907) zawiadamiam, że w dniach od 27.12.2023 r. do 31.01.2024 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Krynice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Krynice.

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału mieszkańców gminy Krynice i interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krynice.

Projekt Uchwały Rady Gminy Krynice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji wraz z ogłoszeniem o konsultacjach zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Krynice
http://krynice.pl/,oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce „Konsultacje społeczne”: https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=275.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 27.12.2023 r. do 31.01.2024 r.
w następujących formach:

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji...

Odbiór odpadów bez zmian

600x0 as-smieci-pojemniki-2 2W nowym roku odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w gminie Krynice będzie się zajmować ta sama firma, które teraz wykonuje te usługi. Nie zmienią się również stawki opłat śmieciowych, ani częstotliwość i zasady odbioru odpadów.
Samorząd właśnie rozstrzygnął przetarg na odbiór śmieci i podpisał kolejną umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim.

Tomaszowska firma będzie odbierać od mieszkańców zarówno śmieci zmieszane, jak i posegregowane. Ma również obsługiwać Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie dawnej bazy SKR w Krynicach, a także organizować dwa razy w roku - w maju i w listopadzie - mobilne zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, baterii i akumulatorów, wystawionych przed posesje. Przetarg obejmuje również odbiór popiołu raz w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia.

Nowa umowa, która będzie obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, na razie nie oznacza zmiany wysokości opłat śmieciowych. W gminie Krynice stawka za odbiór śmieci posegregowanych z nieruchomości zamieszkałych wynosi 16 złotych od osoby. Jeśli ktoś nie oddaje odpadów biodegradowalnych tylko gromadzi je na indywidualnym kompostowniku, może korzystać z ulgi w wysokości złotówki od osoby.

Będzie dotacja na oświetlenie drogowe

600x0 as-oswietlenie-uliczneZamiast obecnych starych lamp sodowych i rtęciowych przy drogach gminnych i powiatowych w gminie Krynice pojawią się nowe, energooszczędne lampy LED. Miejscowy samorząd będzie mógł zrealizować tę inwestycję dzięki dotacji, która otrzyma z Programu Inwestycji Strategicznych "Rozświetlamy Polskę".
W tym tygodniu rząd ogłosił listę wniosków o przyznanie dotacji na modernizację infrastruktury oświetleniowej, które zostały zaakceptowane do dofinansowania. Łącznie podzielił prawie 1 miliard złotych, z czego gmina Krynice otrzyma prawie 520 tysięcy. - Oprócz poprawy bezpieczeństwa pieszych, kierowców i innych użytkowników ruchu drogowego, spodziewamy się, że inwestycja przyniesie znaczną obniżkę kosztów energii. To oznacza mniejsze obciążenie dla naszego budżetu, a poza tym będziemy mogli rozważyć, na przykład wydłużenie czasu oświetlenia dróg - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt gminy Krynice Jacek Wiśniewski.

Szacunkowy koszt inwestycji sięga około 600 tysięcy złotych, z czego 80 procent powinna stanowić dotacja z programu "Rozświetlamy Polskę", reszta to wkład własny samorządu. Czy faktycznie wymiana lamp oświetlenia ulicznego w całej gminie będzie tyle kosztować okaże się dopiero po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót. Ten ma być ogłoszony w przyszłym roku, a realizacja inwestycji jest planowana na 2025 rok.

Warsztaty "Z naszych ogrodów, pól i sadów”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniach 7, 14 i 21  listopada 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach odbyły się warsztaty w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice projektu pn. " Z naszych ogrodów, pól i sadów”. Organizacja warsztatów kulinarno-zielarskich dla mieszkańców gminy Krynice. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”. Uczestnicy warsztatów wzbogacili swoją wiedzę na temat prozdrowotnych właściwości ziół i możliwościach ich zastosowania w kuchni i kosmetyce. Podczas pierwszych warsztatów każdy uczestnik wykonał przykładowe produkty ziołowe: oliwę smakową, maseczkę aloesową oraz aromatyczny olejek do masażu. W kolejnej odsłonie  warsztatów uczestnicy warsztatów wykonali mleczno-różany puder do kąpieli, solno-ziołowe SPA do stóp  oraz odżywcze kulki mocy z ziołami.
Na ostatnich warsztatach projektowych uczestnicy skomponowali  własne autorskie herbatki ziołowo-owocowe, przygotowali pikle warzywne oraz ocet ziołowo-owocowy. Dziękujemy instruktorce warsztatów pani Edycie Kuźniarskiej - "Ziołowe Skarby" za przekazaną wiedzę, cenne wskazówki i porady. Warsztaty były wspaniałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń. Było niezwykle miło, aromatycznie, smacznie i zdrowo.

Zdjęcia: Beata Gałan-Smól - dziękujemy!

ZDJĘCIA: Warsztaty "Z naszych ogrodów, pól i sadów”

Remont drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa

20231115 114741W dniu 15 listopada 2023 r. odbył się odbiór drogi w Dąbrowie wyremontowanej  w ramach zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 111556 L w miejscowości Dabrowa od km 0+000 do km 0+312”. W ramach zadania na odcinku drogi o długości 312 m na starej zniszczonej nawierzchni została położona nowa asfaltowa. Odbioru dokonali Pan Jacek Wiśniewski - Wójt Gminy Krynice, Pan Marcin Kurzępa – Sekretarz Gminy Krynice, Pani Małgorzata Kupicz - Pomiankowska - Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciel Wykonawcy Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z.o.o. z siedzibą w Zamościu - kierownik budowy Pan Kamil Czerwieniec. „Remont drogi gminnej nr 111556 L w miejscowości Dąbrowa od km 0+000 do km 0+312” został dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość  inwestycji wyniosła 277.743,45zł, w tym wysokość dofinansowania 166.646,07 zł oraz wkład własny: 111.097,38  zł.

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

Raport o stanie gminy Krynice za 2023 r. page-0001

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Joomla template by ByJoomla.com