Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

NABÓR PROPOZYCJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

gmrOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRYNICE O NABORZE PROPOZYCJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KRYNICE NA LATA 2023 – 2030


W terminie od 28.03.2024 r. do 19.04.2024 r. zostanie przeprowadzony nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zostaną ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Krynice na lata 2023-2030.


Rusza kolejny etap prac nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krynice na lata 2023 – 2030. Dokument ten stanowi ważny element w działaniach zmierzających do pozyskiwania funduszy na działania związane z rewitalizacją naszej gminy.


Gminny Program Rewitalizacji Gminy Krynice na lata 2023 – 2030 sporządzany jest dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą Nr  XLIV/370/2024 Rady Gminy Krynice z dnia 20 lutego 2024 r.  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Krynice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2024 r., poz.1543).

Dokument umożliwia realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie tylko przez Gminę i jej jednostki organizacyjne, ale również przez podmioty zewnętrzne. Ważne jest zatem określenie zbioru konkretnych działań i zadań, które powinny zostać zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Wnioskodawcy przedsięwzięć będą mogli aplikować o środki na ich realizację m.in. z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, a także innych programów, w tym krajowych. Przyznanie dofinansowania ze środków unijnych lub krajowych jest niezależne od niniejszego naboru.

 
Zgłoszeń można dokonywać poprzez złożenie wypełnionego Formularza zgłaszania propozycji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.

Wypełniony formularz, w terminie od dnia 28.03.2024 r. do 19.04.2024 r. można złożyć:   
1.    Elektronicznie poprzez przesłanie skanu oryginalnego podpisanego dokumentu (skan pliku w formacie pdf.) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2.    Papierowo poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy Krynice, pok. nr 12 w kopercie opisanej „REWITALIZACJA – PRZEDSIĘWZIĘCIA” w godzinach pracy Urzędu.
3.    Papierowo poprzez przesłanie pocztą na adres: Urząd Gminy Krynice, Krynice 1, 22-610 Krynice, w kopercie opisanej „REWITALIZACJA – PRZEDSIĘWZIĘCIA”;
4.    W naborze należy złożyć Kartę przedsięwzięcia rewitalizacyjnego w co najmniej dwóch formatach: edytowalnym (np. w formacie .doc lub innym równoważnym) oraz oryginał w wersji papierowej lub skan w formacie .pdf - z podpisem inicjatora.


Formularz zgłaszania propozycji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego oraz Zasady naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych są dostępne jako załącznik do niniejszego Ogłoszenia, na stronie internetowej Gminy Krynice https://krynice.pl/gminny-program-rewitalizacji , w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krynice:  https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=275 oraz w pokoju nr 2, Urząd Gminy Krynice, Krynice 1, 22-610 Krynice.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Krynice dostępna jest pod linkiem: https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=258


Zapraszamy do czynnego udziału w procesie współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krynice na lata 2023-2030.

Wójt Gminy Krynice
/-/ Jacek Wiśniewski

 

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

Raport o stanie gminy Krynice za 2023 r. page-0001

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com