Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Będą lepsze drogi w Dzierążni

600x0 as-roboty-drogowe-4Gmina Krynice podpisała we wtorek 23 kwietnia umowę na przebudowę dwóch odcinków dróg w Dzierążni. Prace będą kosztować zdecydowanie mniej niż pierwotnie zakładano, a większość pieniędzy na ten cel będzie pochodzić z części Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład", przeznaczonej dla terenów po byłych PGR-ach.

- Do przetargu na wykonanie robót przystąpiło czterech oferentów. Każdy zaproponował ceny znacznie niższe od wartości kosztorysowej, która była oszacowana na niemal 2 miliony złotych. Ostatecznie komisja przetargowa wybrała propozycję sięgającą prawie 740 tysięcy złotych, złożoną przez przedsiębiorstwo z Tomaszowa Lubelskiego, które na realizację całego zadania ma pół roku - informuje wójt gminy Krynice Jacek Wiśniewski.

Dzierążnia to jedyna miejscowość w gminie, w której był kiedyś PGR. Pieniądze z rządowego programu zostaną wykorzystane na przebudowę drogi dojazdowej do bloku oraz 860 metrów trasy w tak zwanym Zaolziu. Pierwsza była do tej pory utwardzana różnymi materiałami, druga ma częściowo nawierzchnię z asfaltu, cementu albo betonowych płyt. W obydwu przypadkach całe odcinki będą mieć nową i jednolitą jezdnię z asfaltu.

Dotacja z "Polskiego Ładu" pozwoli na sfinansowanie 98 procent kosztów.

Z tego samego źródła gmina pokryje też większość kosztów kolejnych robót drogowych, planowanych w Dzierążni. Samorząd właśnie ogłosił przetarg na modernizację następnego fragmentu o długości 960 metrów. W tym przypadku na istniejącej drodze, utwardzanej różnymi materiałami, zostanie wyłożone kruszywo. Potencjalni wykonawcy mają czas na składanie ofert do 10 maja, a na realizację całej inwestycji będą mieć cztery miesiące. Jeśli wybrana propozycja nie przekroczy wartości kosztorysowej, także w tym przypadku rządowa dotacja zostanie wykorzystana na pokrycie 98 procent kosztów. Resztę środków wyłoży samorząd.

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

Raport o stanie gminy Krynice za 2023 r. page-0001

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com