Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Absolutorium za budżet o wotum zaufania przyjęte

600x0 as-pieniadze-zloty-banknoty-4Wójt gminy Krynice Jacek Wiśniewski otrzymał wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. W głosowaniu, które odbyło się na sesji w środę 12 czerwca, za przyjęciem uchwały w tej sprawie opowiedzieli się wszyscy radni, biorący udział w obradach.

W ubiegłym roku na inwestycje Gmina Krynice wydała rekordową kwotę prawie 12 milionów 100 tysięcy złotych. - Pod tym względem to był na pewno najlepszy rok w historii gminy. Jeszcze na początku poprzedniej kadencji startowaliśmy z wydatkami inwestycyjnymi na poziomie około 2 milionów złotych, a żeby zebrać 12 milionów musielibyśmy wziąć pod uwagę kwoty z kilku lat. Cieszylibyśmy się, gdyby tę tendencję udało się utrzymać, ale nawet przy współudziale środków unijnych może to być bardzo trudne - ocenia w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową wójt gminy Krynice. Jacek Wiśniewski przyznaje, że w ostatnim czasie pracy było dużo, ale efekty wspólnych wysiłków pracowników urzędu, radnych i mieszkańców są widoczne. - Dzięki ostatnim inwestycjom nadrobiliśmy wieloletnie zaległości, a to przekłada się na zmianę postrzegania gminy, która pięknieje i zaczyna się pozytywnie wyróżniać na tle innych w okolicy - dodaje wójt.

Podkreśla przy tym, że spośród ponad 12 milionów, które Gmina Krynice wydała w ubiegłym roku na inwestycje, prawie 10 milionów to środki zewnętrzne, które niemal w całości pochodziły z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład".

 

Najpoważniejszym zadaniem była przebudowa dróg gminnych, która kosztowała ponad 6 milionów złotych. Kolejne ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych samorząd przeznaczył na rozbudowę poddasza budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach. Na liście pozostałych wydatków inwestycyjnych jest m.in.: rozbudowaę sieci wodociągowej w Polanówce i Antoniówce, przebudowa drogi w Romanówce, współfinansowana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a także modernizacja ośrodka zdrowia, urzędu gminy i świetlic wiejskich.

Plan dochodów na 2023 rok został wykonany w 97,19%, a wydatków w 93,09%. Wykonanie ubiegłorocznego budżetu pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa, a podczas środowej sesji jej opinię podzielili wszyscy radni.

Ponadto rada gminy zmieniła zasady wynagradzania radnych i wysokość wynagrodzenia przewodniczej. Do tej pory radni otrzymywali diety za udział w każdej sesji i posiedzeniu komisji. Teraz będą mieć ryczałt w wysokości 550 złotych, który będzie wypłacany bez względu na liczbę posiedzeń komisji czy sesji i obniżany procentowo za każdą nieobecność. Przewodnicząca rady gminy będzie otrzymywać za swoją pracę 1500 złotych, czyli o 300 złotych więcej niż obecnie.

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

Raport o stanie gminy Krynice za 2023 r. page-0001

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com