Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krynice

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krynice

Na podstawie uchwały Nr XXXIX/275/2010 Rady Gminy Krynice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – Wójt Gminy Krynice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Krynice.
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
17.10.2023 r. – 25.10.2023 r.
Forma konsultacji:
- publikacja projektu w BIP i na stronie internetowej.
Uwagi i opinie do w/w projektu mogą być zgłaszane drogą pocztową na adres Urzędu Gminy, 22-610 Krynice, elektronicznie na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w Sekretariacie Urzędu do 25.10.2023 roku z ewentualnym wykorzystaniem załączonego formularza.

Wójt Gminy
/-/ Jacek Wiśniewski

OGŁOSZENIE wyniku otwartego konkursu ofert

OGŁOSZENIE
wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
- po rozpatrzeniu złożonych ofert, do realizacji w roku 2022 przyjęto oferty:
1. Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim:
a) dowożenie uczniów z niepełnosprawnością z terenu Gminy Krynice do: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim oraz ich powrót do miejsca zamieszkania zgodnie z planem zajęć ustalonym przez dyrekcję,
b) organizacja opieki wychowawczej nad uczniami dowożonymi za kwotę 12 200,00 zł.


2. Stowarzyszenia Pomocy dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu:
a) dowożenie ucznia z niepełnosprawnością z terenu Gminy Krynice do: Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Śląskiej 45A w Zamościu oraz powrót do miejsca zamieszkania zgodnie z planem zajęć ustalonym przez dyrekcję,
b) organizacja opieki wychowawczej nad uczniem dowożonym za kwotę 38 000 zł.


Na dowożenie ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim oferty nie złożono.

 

Wójt Gminy Krynice
/-/ Jacek Wiśniewski

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 30/2021
Wójta Gminy Krynice
z dnia 30 listopada  2021 r.


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Krynice z dnia 2 grudnia 2021 roku


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krynice Nr  XXVII/221/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2022.
WÓJT GMINY KRYNICE
ogłasza
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego

I Rodzaj  zadania:
Działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością :

a/  dowożenie jednego ucznia z niepełnosprawnością z terenu Gminy Krynice (Majdan Krynicki) do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z planem zajęć ustalonym przez dyrekcję, oraz organizacja opieki wychowawczej nad uczniem dowożonym,
b/organizacja opieki wychowawczej nad uczniem dowożonym.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 9 800,00 zł.

 PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2021
Wójta Gminy Krynice
z dnia 26 listopada  2021 r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Krynice z dnia 2 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krynice Nr  XXVII/221/2021  z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2022.
WÓJT GMINY KRYNICE ogłasza
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego


I Rodzaj  zadania:

Działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością :

a/ dowożenie jednego  ucznia z niepełnosprawnością z terenu Gminy Krynice (Polany) do  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy Śląskiej 45 A w Zamościu oraz  powrót do miejsca zamieszkania zgodnie z planem zajęć ustalonym przez dyrekcję,
b/organizacja opieki wychowawczej nad uczniem dowożonym.


II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 38 000,00 zł.

pdf ikona PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Otwarty konkurs ofert

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2021
Wójta Gminy Krynice
z dnia 26 listopada 2021 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Krynice z dnia 2 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krynice Nr  XXVII/221/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2022.
WÓJT GMINY KRYNICE
ogłasza
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego


I. Rodzaj zadania:

Działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością :

a/dowożenie dwóch uczniów z niepełnosprawnością z terenu Gminy Krynice (Polanówka, Krynice) do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim oraz ich powrót do miejsca zamieszkania zgodnie z planem zajęć ustalonym przez dyrekcję,
b/organizacja opieki wychowawczej nad uczniami dowożonymi.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 12 200,00 zł.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krynice

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krynice


Na podstawie uchwały Nr XXXIX/275/2010 Rady Gminy Krynice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – Wójt Gminy Krynice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Krynice.
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.


Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

2.11.2021 r. – 10.11.2021 r.


Forma konsultacji:

- publikacja projektu w BIP i na stronie internetowej.

Uwagi i opinie do w/w projektu mogą być zgłaszane drogą pocztową na adres Urzędu Gminy, 22-610 Krynice, elektronicznie na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w Sekretariacie Urzędu do 10.11.2021 roku z ewentualnym wykorzystaniem załączonego formularza.

Wójt Gminy
/-/ Jacek Wiśniewski

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

Raport o stanie gminy Krynice za 2023 r. page-0001

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com