Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Rys historyczny

 

Tereny dzisiejszej gminy Krynice wchodziły w najdawniejszej przeszłości historycznej w skład ziem zwanych Grodami Czerwieńskimi, będącymi dzielnicą czy też krainą państwa Polskiego za panowania Mieszka I. Pierwsze wzmianki o wsiach z obszaru dzisiejszej gminy Krynice są nader skąpe i pochodzą z początków XV w. Nazwa miejscowości Krynice pochodzi od rozlewisk wodnych nazywanych krynicami. Źródła pisane mówią o potężnym, liczącym 300 ha rozlewisku. Jego pozostałość stanowią tereny bagienne i zalew (w dolinie rzeki „Kryniczki” – „Kryniczanki”), wykorzystywany jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy dla wędkarzy. Pierwsza udokumentowana wzmianka źródłowa o wsi Zwiartów pochodzi z roku 1425. Wsie Dzierążnia i Krynice pierwszy raz wymieniane są w roku 1435, kiedy miejscowości te należały do Adama Łabuńskiego, herbu Zagłoba.

Kościół katolicki pojawił się na tych terenach w połowie XIV w. wraz z osadnictwem polskim. Powstała wówczas sieć parafii rzymskokatolickich. Teren dzisiejszej gminy Krynice obejmują parafie Dzierążnia i Krynice. Parafia Dzierążnia była erygowana dnia 7 kwietnia 1537 r. przez biskupa chełmskiego Jakuba Buczackiego. Rzymskokatolicka parafia Krynice została erygowana dnia 25 czerwca 1925 r. przez biskupa Mariana Fulmana. Powstała przez podział parafii Łabunie.

W roku 1772 Austria, Prusy i Rosja podpisały pierwszy układ rozbiorowy. W tym czasie tereny dzisiejszej gminy Krynice pozostały w składzie Rzeczypospolitej, nadal w obrębie ziemi bełskiej. Dopiero po IIl rozbiorze resztę ziemi chełmskiej i bełskiej oficjalnie wcielono do monarchii habsburskiej dnia 21 marca 1796 r. i otrzymały one nazwę Galicji Zachodniej. W nowym podziale tereny dzisiejszej gminy Krynice znalazły się w cyrkule lubelskim po przejęciu tych terenów przez carską Rosję.

W lipcu 1831 r. podczas Powstania Listopadowego rozpoczęło się oblężenie oraz blokada Zamościa przez 12 tys. żołnierzy carskich dowodzonych przez generała Kajsarowa. Oddziały wojska polskiego dowodzone przez majora Dominika Bulewskiego oraz majora Wincentego Szymańskiego, broniące twierdzy zamojskiej, stoczyły pod Krynicami zwycięską potyczkę z wojskiem rosyjskim.

W sierpniu 1914 r. podczas I wojny światowej działania wojenne objęły południową Lubelszczyznę. Wojska austriackie stoczyły tu zwycięską bitwę z armią rosyjską dnia 27 sierpnia 1914 r. w okolicach Zamościa oraz 2 lutego 1915 r. pod Komarowem, a następnie wycofały się za rzekę San.

W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. teren dzisiejszego powiatu tomaszowskiego stał się areną krwawych walk. Rozegrały się tu dwie ciężkie bitwy o Tomaszów Lubelski. W ramach działań wojennych w rejonie Tomaszowa Lubelskiego liczne potyczki między wojskami polskimi a niemieckim rozegrały się na terenie dzisiejszej gminy Krynice m. innymi w okolicach Dzierążni, Polanówki, Majdanu Krynickiego i Zwiartowa.

1 lutego 1943 roku doszło do nowej bitwy z Niemcami pod Zaborecznem. Przeciwko liczącym ok. 240 ludzi i słabo uzbrojonym oddziałom Batalionów Chłopskich Niemcy rzucili do walki zmotoryzowany batalion żandarmerii i dwie kompanie Wermachtu, liczące razem ok. 1500 żołnierzy. Po zaciętych walkach oddziały polskie przegrupowały się w kierunku wsi Róża, gdzie 2 lutego 1943 r. doszło do nowego starcia z Niemcami. Po ciężkiej walce partyzanci zdołali wyrwać się z okrążenia. Zdecydowane działania partyzanckie zmusiły okupanta do zaniechania akcji wysiedleńczej. Wydarzenia, jakie miały miejsce w tym regionie w latach 1942-1943, określane są czasem nazwą powstania zamojskiego. Upamiętnia je Szlak Partyzancki.

Od stycznia 1944 r. do końca okupacji niemieckiej w powiatach tomaszowskim i hrubieszowskim trwały natężone walki toczone przez oddziały Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). Pierwsze lata powojenne to przede wszystkim odbudowa gospodarki ze zniszczeń wojennych.

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

Raport o stanie gminy Krynice za 2023 r. page-0001

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Joomla template by ByJoomla.com